nuffnang adv

lazada adv

Sunday, January 23, 2011

PPK Sri Medan, Johor... Berbakti dan Hasil Usaha Untuk Peladang

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Sri Medan, Johor di antara PPK yang berjaya di Johor. Dengan mempunyai 24 buah unit peladang dan 3413 ahli telah dapat mengumpulkan modal saham ahli berjumlah RM881,490 untuk di jana sebagai modal perniagaan PPK.

Di antara projek ekonomi PPK Sri Medan adalah:
 • Pemasaran BTS Kelapa sawit dan pengangkutan
 • perniagaan input pertanian
 • perkhidmatan pemajuan dan khidmat sosial
 • perkhidmatan simpanan dan kredit
 • perniagaan BP (kedai peladang)
 • Pembangunan Tanah terbiar ahli
 • SKLT
 • Kerja kontrak
 • Projek semaian benih kelapa sawit
 • Projek pembangunan usahawan
 • projek korporat iaitu projek ternakan kambing bebiri dan tanaman dusun buah-buahan campuran
Di antara aktiviti utama PPK Sri Medan adalah melibatkan Tanaman Kelapa sawit samada pengurusan ladang, pemasaran BTS, pusat timbang , pengngkutan dan sebagainya. Ia meliputi 85% daripada aktiviti ekonomi  keseluruhan PPK.

Di antara projek yang melibatkan pembangunan tanah ahli adalah:
 1. pemasaran hasil kelapa sawit ahli yang melibatkan keluasan 3000 ekar
 2. projek pembangunan tanah ahli Tg Sri Muda seluas 911 ekar
 3. Pembangunan tanah ahli seluas 1000 ekar
Hasil daripada pemasaran BTS membolehkan PPK Sri Medan  menjana pendapatan 2010 sebanyak RM31 juta dengan keuntungan lebih RM624,000 dengan hasil yang dipasarkan sebanyak 57,000 MT.

Begitu besar sekali peranan PPK dalam memajukan projek yang melibatkan ahli-ahli peladang di mana segala hasil peladang dapat dipasarkan melalui PPK.

Projek-projek lain juga seperti pengangkutan BTS serta Semaian Kelapa Sawit turut bmenyumbangkan keuntungan kepada PPK dan dipulangkan dalam bentuk dividen dan bonus kepada modal saham ahli.

Tahniah diucapkan kepada pengurusan PPK Sri Medan di atas usaha memajukan projek dan juga sosio ekonomi ahli.

(Taklimat Pengurus Besar PPK Sri Medan, Haji Ramli Bin Tambi sempena lawatan Peserta Seminar industri Sawit pada 18 Januari 2011)

No comments:

Post a Comment

Get the lowest PRICE booking by ONLINE

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...